googlef43fbaf2a9cd30f7.html
 
  איך אתם רוצים שנצבע את ההופ'עלה שלכם?
(לחצו על הבחירה המתאימה לכם) 
מומלץ מאוד שתצבעו את ההופ'עלה או תצפו אותו בלכה לשמירה על מגדל הלמידה לאורך זמן.
התאימו את ההופ'עלה כך שיתאים בדיוק לבית  שלכם!