googlef43fbaf2a9cd30f7.html רכישה באשראי | מגדל למידה הופ'עלה
  איך אתם רוצים שנצבע את ההופ'עלה שלכם?
(לחצו על הבחירה המתאימה לכם) 
מומלץ מאוד שתצבעו את ההופ'עלה או תצפו אותו בלכה לשמירה על מגדל הלמידה לאורך זמן.
התאימו את ההופ'עלה כך שיתאים בדיוק לבית  שלכם!